fbpx

Czasowniki modalne w przeszłości

Na Waszą prośbę, omówię dziś czasowniki modalne w przeszłości (tzw. modals in the past).

O dziwo, nie jest to temat szeroko omawiany podczas nauki języka angieskiego – a osobiście uważam, że w języku polskim używamy modali bardzo często! I wbrew pozorom ich użycie w języku angielskim nie jest wcale takie skomplikowane.

Przedstawię więc użycie czasowników modalnych w przeszłości w przykładowych zdaniach – zarówno w kontekście biznesowym, jak i w życiu codziennym 🙂

 


CZASOWNIKI MODALNE W PRZESZŁOŚCI

czasowniki-modalne-w-przeszłości-zastosowanie

CZASOWNIKI MODALNE W TERAŹNIEJSZOŚCI

Budowa:

Po czasowniku modalnym w teraźniejszości mamy tzw. ‘bare infinitive’ czyli czasownik w bezokoliczniku (bez ‘TO’).

Przykłady:

We must help him! = Musimy mu pomóc (teraz).

We should apologise to him = Powinniśmy go przeprosić (teraz).

We can do it for tomorrow  = Możemy to zrobić na jutro.

 

Czasowniki modalne – wyrażanie prawdopodobieństwa:

Przykłady:

She must be angry! = Musi być zła (na pewno jest).

She can’t be ill – I’ve seen her today = Nie może być chora – widziałem ją dziś! (to niemożliwe).

She may be ill – she hasn’t come to work = Może jest chora – nie przyszła dziś do pracy (nie jesteśmy pewni).

She may not come to the meeting = Ona może nie przyjść na spotkanie (brak pewności).

👉 PS: Zamiast modali bardzo często używamy wyrażeń takich jak: for sure, certainly, maybe, probably, perhaps – ale zdanie z modalem jest po prostu krótsze! 😉

Ta część to tylko krótkie przypomnienie – czas na modale w przeszłości 😀

 

CZASOWNIKI MODALNE W PRZESZŁOŚCI – zastosowanie

czasowniki-modalne-w-przeszłości-budowa

Zastosowanie:

👉 do mówienia o sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości (nie możemy już tego zmienić, wyrażamy żal).

👉 do wyrażania prawdopoobieństwa względem czynności, które miały miejsce w przeszłości.

Budowa:

MODAL + HAVE + DONE (czasownik nieregularny III kolumna/ czasownik –ed)

Tak więc, po modalu mamy czas ”Present Perfect’’ (postanowiłam zrezygnować z ”akademickiego” nazewnictwa aby uprościć teorię;)

Przykłady: 

You should have told us! = Powinieneś był nam powiedzieć (ale nie powiedziałeś).

You shouldn’t have done it! = Nie powinieneś był tego robić! (ale zrobiłeś).

You could have called me! = Mogłaś zadzwonić! (ale nie zadzwoniłaś – wyrzut).

Wyrażanie prawdopodobieńtwa:

It must have been difficult = To musiało być trudne! (na pewno, 100% sure).

She may/ might have been ill = Może była chora (może, 50% sure).

She can’t have been ill – I saw her! = Na pewno nie była chora (nie mogła być chora – to niemożliwe!).

👉 PS: Bardzo często słyszę ‘’It had to be hard! = To musiało być trudne’’.
Jest to niestety typowy błąd.  Wyrażenie ‘’have to’’ oznacza ‘musieć coś zrobić’ – nie wyraża ono prawdopodobieństwa (że coś na pewno się stało).

I DIDN’T NEED TO vs I NEEDN’T HAVE DONE – różnica

Przykłady:

I didn’t need to (have to) write this report because Jane took care of it = Nie musiałem pisać raportu, bo Jane się tym zajęła ( = nie musiałem i tego nie zrobiłem).

You needn’t have written the report – Jane did it yesterday! = Niepotrzebnie napisałeś raport – Jane to zrobiła wczoraj ( = nie musiałeś, ale to zrobiłeś – zrobiłeś to niepotrzebnie).

I didn’t need to pay for the repair because it was under warranty = Nie musiałem płacić za naprawę, bo to było na gwarancji (i nie zapłaciłem).

You needn’t have paid for that – it was under warranty = Niepotrzebnie za to zapłaciłeś – przecież to było na gwarancji! (nie musiałeś, ale to zrobiłeś – niepotrzebnie).

Widzisz różnicę?:)

👉 ” didn’t need to” używamy, gdy nie musieliśmy czegoś robić i tego nie zrobiliśmy,

👉 ”needn’t have done’’ używamy, gdy nie musieliśmy ale i tak to zrobiliśmy – było to więc niepotrzebne – strata czasu.

CZASOWNIKI MODALNE W PRZESZŁOŚCI w dialogach

czasowniki-modalne-w-przeszłości-cwiczenia

– I have a gift for you! = Mam dla Ciebie prezent!
– Oh, you shouldn’t have! = Nie trzeba było!

– I’m hung-over = Mam kaca.
You needn’t have drunk so much! = Trzeba było tyle nie pić! 😀

– I wish you had seen it! = Szkoda, że tego nie widziałeś!
– It must have been so funny! = To musiało być takie śmieszne!

– Someone has made a mistake here! = Ktoś tutaj popełnił błąd.
– It can’t/ couldn’t have been me! I was working on a different project = To nie mogłem być ja – pracowałem nad innym projektem.

– What they told me was not true! = To, co mi powiedzieli, nie było prawdą!
– They must have lied to you… = Najwyraźniej (musieli) Cię okłamać…

– I don’t understand why she didn’t come to my birthday party = Nie rozumiem, dlaczego nie przyszła na moje urodziny.
– She might have forgotten = Być może zapomniała…

 

MODALE W PRZESZŁOŚCI W BUSINESS ENGLISH (podsumowanie)

Na koniec – rozwiejmy wszystkie wątpliwości i spójrzmy na podsumowanie omówionych dziś modali:

  • may/ might + have done (coś może się zdarzyło):

She might have forgotten about the meeting = Być może zapomniała o spotkaniu.

  • must + have done (coś na pewno się zdarzyło – musiało):

She must have been busy because she didn’t come to the meeting = Musiała być zajęta, bo nie przyszła na spotkanie.

  • can’t + have done (coś na pewno się nie wydarzyło – nie mogło, to niemożliwe)

You can’t have met him yesterday because he was in London = Nie mogłeś go spotkać wczoraj, bo on był wtedy w Londynie.

  • should + have done (powinieneś był coś zrobić):

You should have checked it twice! = Powinieneś był to sprawdzić dwa razy!

  • shouldn’t + have done (nie powinieneś był czegoś robić):

You shouldn’t have yelled at her! = Nie powinieneś był na nią krzyczeć!

  • needn’t + have done (niepotrzebnie coś zrobiłeś – > nie musiałeś):

You needn’t have called the client. I called him 10 minutes ago = Niepotrzebnie dzwoniłeś do klienta. Dzwoniłem do niego 10 min temu.

  • could + have done (mogłeś coś zrobić -> wyrzut):

You could have informed us in advance! = Mogliście nas poinformować z wyprzedzeniem!

 

W każdej chwili możesz też nauczyć się powyższych zdań w formie fiszek w darmowej aplikacji Quizlet (link poniżej) –> Z dziś wyszły tylko 24 zdania! 😉

A jeśli wciąż masz jakieś pytania czy wątpliwości – pytaj śmiało w komentarzach – z chęcią pomogę i wyjaśnię! 🙂

 


Jeśli chcesz raz na zawsze opanować  i zrozumieć okresy warunkowe & wishes, przeczytaj o moim Kursie video:

Okresy Warunkowe & Wishes w Business English

Czy czujesz, że pomimo wielu lat nauki wciąż nie potrafisz rozróżnić i swobodnie stosować okresów warunkowych (conditionals & wishes) w mowie i w piśmie?

Kojarzysz teorię, ale wciąż nie masz pewności, kiedy użyć danego okresu warunkowego, co z kolei wpływa na Twoją płynność wypowiedzi? Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu!:)

Zebrałam całą moją wiedzę i doświadczenie, aby krok po kroku przeprowadzić Cię przez okresy warunkowe oraz konstrukcje z ”wish”. Największy nacisk położony jest na praktykę – większość przykładów i zdań osadzona jest w kontekście biznesowym.


DARMOWE MATERIAŁY:

Ucz się modali w formie fiszek (czytaj więcej we wpisie: Quizlet – jak utrwalać słownictwo).

Lista modali w zdaniach (pdf)

4.3 7 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments