fbpx

Question tags: pytania rozłączne

Question tags – pytania rozłączne. Są to po prostu krótkie pytania stawiane na końcu zdania twierdzącego lub przeczącego. Używamy ich zazwyczaj, aby podtrzymać rozmowę lub upewnić się, czy rozmówca zgadza się z tym, co powiedzieliśmy. Tłumaczymy je jako: ”prawda?” ”no nie?” nieprawdaż” ”czyż nie?”. Question tags mają też podobną funkcję do pytań retorycznych.

Ciekawy jest tutaj również fakt, że w zależności od tego, czy użyjemy intonacji rosnącej czy intonacji malejącej, nasze zdanie będzie miało inny wydźwięk. Jeśli na końcu pytania rozłącznego (question tag) użyjemy intonacji rosnącej – będzie to oznaczało, że nie znamy odpowiedzi i zadajemy pytanie rozmówcy, ponieważ jesteśmy ciekawi odpowiedzi lub opinii. Natomiast, gdy użyjemy intonacji malejącej, będzie ono po części pytaniem retorycznym – znamy odpowiedź i stwierdzamy jedynie fakt. Nie oczekujemy tutaj odpowiedzi ze strony rozmówcy.

Swobodne użycie question tags zależy od znajomości czasów angielskich, ponieważ zawsze używamy operatora czasu, w którym ułożone jest zdanie główne. Jeśli więc mamy problem ze zidentyfikowaniem użytego czasu, stworzenie question tag może być dla nas problematyczne ;).

Let’s get started!

 


QUESTION TAGS – PYTANIA ROZŁĄCZNE

question tags

BUDOWA QUESTION TAGS:

STEP 1: Zidentyfikuj czas, w jakim stworzone jest zdanie główne.

STEP 2: Zidentyfikuj, czy jest to zdanie twierdzące czy przeczące.

STEP 3: Użyj operatora tego czasu. Question tag ma formę odwrotną do zdania głównego, tak więc: jeśli zdanie główne jest twierdzące – użyj operatora przeczącego. Jeśli zdanie główne jest przeczące – użyj operatora twierdzącego.

TO BE

The weather IS nice, ISN’T it? = Pogoda jest ładna, prawda/ no nie/ nieprawdaż?
[zdanie główne – twierdzące; używamy więc przeczenia: isn’t]

He IS a great employee, ISN’T he? = On jest świetnym pracownikiem, no nie?
[zdanie główne – twierdzące; używamy więc przeczenia: isn’t]

We ARE a great team, AREN’T we? = Jesteśmy świetnym zespołem, no nie?
[zdanie główne – twierdzące; używamy więc przeczenia: aren’t]

I AM your best friend, AREN’T I? = Jestem twoim najlepszym przyjacielem, no nie?
[zdanie główne – twierdzące; używamy przeczenia: aren’t – jest to wyjątek do osoby ”I am”]

You AREN’T from Poland, ARE you? = Nie jesteście z Polski, prawda?
[zdanie główne – przeczące; używamy więc twierdzenia: are]

The deadline ISN’T tomorrow, IS it? = Deadline nie jest jutro, no nie?
[zdanie główne – przeczące; używamy więc twierdzenia: is]

She IS NOT happy, IS SHE? = Ona nie jest szczęśliwa, prawda?
[zdanie główne – przeczące; używamy więc twierdzenia: is]


PRESENT CONTINUOUS

They ARE firing us, AREN’T they? = Zwalniają nas, prawda?
[zdanie główne – twierdzące; operator przeczący: aren’t]

Jane ISN’T coming to the meeting, IS she? = Jane nie przychodzi na spotkanie, nie?
[zdanie główne – przeczące; operator twierdzący: is]

They AREN’T really working hard, ARE they? = Nie pracują zbyt ciężko, prawda/ no nie?
[zdanie główne – przeczące; operator twierdzący: ARE]

question tags-cwiczenia

PRESENT SIMPLE

You KNOW each other, DON’T you? = Znacie się, no nie/ prawda?
[zdanie główne – twierdzące; operator przeczący: don’t]

She LIKES her job, DOESN’T she? = Lubi swoją pracę, no nie?
[zdanie główne – twierdzące; operator przeczący: doesn’t]

It SOUNDS great, DOESN’T it? = Brzmi świetnie, no nie?
[zdanie główne – twierdzące; operator przeczący: doesn’t]

You DON’T work here, DO you? = Nie pracujesz tutaj, prawda?
[zdanie główne – przeczące; operator twierdzący: do]

He DOESN’T know how to do it, DOES he? = On nie wie, jak to zrobić, no nie?
[zdanie główne – przeczące; operator twierdzący: does]

We HAVE NO time, DO we? = Nie mamy czasu, prawda?
[zdanie główne – przeczące z ”no”; operator twierdzący: do]

PS: Problemem mogą być tutaj pierwsze dwa zdania (twierdzące), ponieważ nie widzimy operatora – jedynie czasownik w Present Simple. Jeśli nie rozpoznamy tego czasu i nie będziemy wiedzieli, jakiego operatora użyć – nie będziemy w stanie stworzyć 'question tag’. Natomiast w zdaniu przeczącym, od razu widzimy 'don’t/doesn’t’, dzięki czemu wiemy, że forma question tag będzie twierdząca: 'do/does’.

 

PRESENT PERFECT

We HAVE met before, HAVEN’T we? = Spotkaliśmy/ poznaliśmy się wcześniej, prawda?
[zdanie główne – twierdzące; operator przeczący: haven’t]

You HAVE forgotten about it, HAVEN’T you? = Zapomniałeś o tym, no nie?

She HAS been working here for 10 years, HASN’T she? = Pracuje tu od 10 lat, prawda?

They HAVEN’T told you yet, HAVE they? = Nie powiedzieli ci jeszcze, no nie?
[zdanie główne – przeczące; operator twierdzący: have]

We HAVE NEVER cooperated with this client, HAVE we? = Nigdy NIE współpracowaliśmy z tym klientem, prawda?
[zdanie główne – przeczące z 'never’; operator twierdzący: have]

 

PAST SIMPLE

We WORKED on this project for 2 years, DIDN’T we? = Pracowaliśmy nad tym projektem 2 lata, no nie?
[zdanie główne – twierdzące; operator przeczący: didn’t]

You WENT there, DIDN’T you? = Poszedłeś tam, prawda?

He QUIT, DIDN’T he? = Odszedł (z pracy), prawda?

You TOLD them, DIDN’T you? = Powiedziałeś im, nie?

She DID NOT say that, DID she? = Nie powiedziała tego, nie?
[zdanie główne – przeczące; operator twierdzący: did]

We DIDN’T take that project, DID we? = Nie przyjęliśmy tego projektu, no nie?

 

PAST CONTINUOUS & TO BE

It WAS you, WASN’T it? = To byłeś ty, no nie?
[zdanie główne twierdzące; operator przeczący: wasn’t]

That concert WAS great, WASN’T it? = Ten koncert był super, no nie?

They WERE arguing, WEREN’T they? = Kłócili się, prawda?

You WEREN’T there, WERE you? = Nie było cię tam, prawda?
[zdanie główne przeczące; operator twierdzący: were]

It WASN’T the best idea, WAS it? = To nie był najlepszy pomysł, prawda?

 

pytania rozlaczne

FUTURE & MODALS

They WILL do it, WON’T they? = Zrobią to, no nie/ prawda?

You WON’T go there, WILL you? = Nie pójdziesz tam, prawda?

They WON’T let us do it, WILL they?= Nie pozwolą nam na to, no nie?

You CAN’T change it, CAN you?= Nie możesz tego zmienić, prawda?

You CAN fix it, CAN’T you?= Możesz to naprawić, no nie?

We SHOULD tell them, SHOULDN’T we? = Powinniśmy im powiedzieć, prawda/ no nie?

 

QUESTION TAGS – PYTANIA ROZŁĄCZNE: WYJĄTKI

CHANGE it, WILL you? = Zmień to, dobrze? (rozkaz)

LET’S go/ start, SHALL we? = Chodźmy/ zacznijmy, ok/ dobrze? (rozkaz do 'my’)

 


MATERIAŁY:

TEST YOURSELF (utrwal wiedzę w ćwiczeniach mojego autorstwa)

Ucz się powyższych zdań w Quizlet, aby zautomatyzować ich użycie
[HASŁO: eb2021] (więcej o systemie nauki słówek we wpisie: Quizlet – jak utrwalać słownictwo).

 


 

Jeśli chcesz raz na zawsze opanować  i zrozumieć czasy angielskie, przeczytaj o moim Kursie video:

”Opanuj Czasy Angielskie w Business English & Lifestyle” Czy swobodne użycie czasów w języku angielskim stanowi dla Ciebie wyzwanie? Masz już dość teorii i chciałbyś w końcu świadomie posługiwać się czasami w praktyce – bez ciągłego zastanawiania się, czy użyć Present Perfect czy Past Simple?

Postanowiłam zebrać całą moją wiedzę, doświadczenie i praktykę, aby przeprowadzić Cię krok po kroku przez każdy z czasów angielskich. Wykorzystałam metody, które były mi pomocne podczas nauki własnej oraz podczas prowadzenia kursów językowych w firmach.

”Czasy angielskie w Business English” to kompleksowy kurs video, który sprawi, że w końcu opanujesz, a co najważniejsze zrozumiesz czasy w języku angielskim, zwłaszcza w kontekście biznesowym.

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments